Koolide Võrdlustabel

Tallinna Prantsuse Lütseum

Prantsuse_Lütseumi_hoone_Tallinnas,_Hariduse_3,_22._juuli_2011
Viimati uuendatud 18 märts 2013
Otsi veel koole
LoadingLisa võrdlusesse
Mine võrdlema
Kooli moto/tunnuslause:
Probi estote per totam vitam
Asukoht:
Tallinn
Aadress:
Hariduse 3, Tallinn 10119
Telefon:
Õpetajate tuba 6 463 626, Direktor 6 461 816
E-post:
tpl@tpl.edu.ee
Kodulehekülg:
http://www.tpl.edu.ee
Direktor:
Lauri Leesi
Õppealajuhataja:
Anne Küüsmaa
Õpilaste arv:
691
Gümnaasiumi paralleelide arv:
2
Kooli partnerkoolid:
Lycée Paul Sabatier de Carcassonne (Prantsusmaa)
Õppesuunad:
Gümnaasiumis reaalia, sotsiaalia, filoloogia
Õpetatavad keeled:
Eesti, prantsuse, vene, inglise
Valikained:
Kunstiajalugu, õppesuundades täidavad valikainete kohti vastava suuna ained (valik on teinud kool, õpilane saab valida suuna)
Ujumistund kehalises:
Kolmandas klassis
Uisutamine/suusatamine kehalises:
Regulaarselt mitte, enamasti toimub talvel üks spordipäev, mille klassid ise endale korraldavad (väljasõit valitud suusakeskusesse)
Karjääriõppe toimimine:
Ei
Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent:
Ca. 90%
Kutsekoolides jätkavate lõpetajate protsent:
nullilähedane
Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool):
Jah (koduklasside süsteem)
Õuesõppe võimaluse olemasolu:
Ei
Uste lukustamine kooli ajal:
Ei
Kooli raamatukogu:
Jah
Koolikappide olemasolu:
Jah, koduklassides
Jalgrattaparkla kohtade arv:
8
Autoparkla kohtade arv:
30
Koolimaja ümbrus:
Tallinna kesklinn: Hirve park, vanalinn, teatrid, Rahvusraamatukogu
Lähim ühistranspordi peatus:
200 m
Huviringid:
Laulukoorid, rahvatants, keraamika, IT-ring, aineaalsed ringid (Nupula klubi, loodusring)
Kooliraadio:
Ei
Koolileht:
Jah, samuti blogi, Facebookileht ja Twitter
Õpilasesindus:
Aktiivne ja suure sõnaõigusega
Traditsioonilised üritused:
Aktused, kooli sünnipäevakontsert Estonias, Vaba lava õhtu, jõulupeod, heategevuslik jõulukohvik, stiilinädal, lauluvõistlus, kevadball (eraldi algklassidel ja gümnaasiumil), kahe aasta tagant algklasside olümpiapäev
Kasutusel olevad spordiruumid:
Renditakse võimlat Saku tänaval (sinna ja tagasi toob buss), kevadel, sügisel kehaline kasvatus värskes õhus Hirve pargis, Schnelli staadionil jm
Võimaldatavad spordialad:
Õues: kergejõustik (erinevad jooksud, kaugushüpe), jalgpall, orienteerumine. Toas: korvpall, saalihoki, sulgpall, akrobaatika.
Koolisisesed spordivõistlused:
Algklasside olümpiapäev
Koolikohvik:
Jah
Koolilõuna hind:
1,15 EUR
Koolilõuna valikuvõimalus:
Ei
E-kooli kasutamine:
Ei
WIFI kättesaadavus:
Kohati
2009/2010 märkimisväärsed saavutused:
Kõrged kohad olümpiaadidel nii vabariiklikul kui rahvusvahelisel tasemel
Üleestilises koolide pingereas 5. koht (sealjuures ajaloos ja prantsuse keeles I, bioloogias, inglise keeles ja vene keeles II, ühiskonnaõpetuses III koht)
Õpilasesinduse oluline aktiviseerumine: kooli blogi alustamine ja regulaarne täiendamine, õpilasürituste sagenemine
Läbiviidud projektid:
Tamm Kreiz tantsukooli (Bretagne, Prantsusmaa) majutamine, ühisüritused nendega. Rahvusvaheline Comeniuse projekt ”All in a drop”, väiksemad koolisisesed ettevõtmised ja ainealased projektid.
Koolidevahelised võistlused:
Kuulume G5 ühendusse, ühised üritused: filmiõhtud, spordivõistlused, õpilasvahetus, kaunistari ja mistri valimine, Moelennuk. Samuti osaleme Tallinna koolide spordivõistlustel.
Puudumisõigus:
Tundides käimine on kohustuslik
Kooliõde:
Jah